Coboty Universal Robots

Kolaboratívne roboty umožňujú firmám nielen vyrábať efektívnejšie, ale zároveň rozvíjať ľudský potenciál. V MTS pomáhame firmám zavádzať do prevádzok špičkové coboty od Universal Robots.

Zistite viac

Mobile Industrial Robots

Mobilné kolaboratívne roboty MiR vylepšujú svet robotiky, efektívne urýchľujú vnútornú prepravu vo firme a zároveň tak vytvárajú zamestnancom priestor pre kreatívnejšiu a zmysluplnejšiu prácu.

Zistite viac